SPØRGSMÅL SVAR

Hvordan foregår betalingen

Man faktureres månedligt et bestemt beløb. Beløbet kan afhænge af hvilken aftalekode man har. Hvis man ønsker at benytte sig af en aftalekode, skal man kontakte novineuro og spørge til det. Aftalekoder benyttes i tilfælde hvor man har nogle særlige økonomiske forhold der vanskeliggøre normal betaling. Det kan for eksempel være at man er på SU eller går ledig.

Er uddannelsen statsligt akkrediteret?

Vi har valgt ikke at lade vores uddannelser akkreditere. Vi baserer kvaliteten af vores uddannelser på vores referencer. 

Du kan læse om hvad akkreditering er her - Du kan læse vores referencer her

Hvordan skelner I mellem uddannelse og kursus?

Vi skelner mellem uddannelse og kurser på følgende måde. Uddannelse er et undervisningsforløb kombineret med en certificering/eksamen og kurser er et undervisningsforløb uden certificering/eksamen. Vores eksamener/certificeringer er meget forskellige sat op. Et gennemgående element er, at vi forsøger at spotte og kontrollere deltagere i det som deres væsentligste udviklingspunkter.

Kan man opbygge en stærk kompetence på kortere uddannelsesforløb?

Det er ikke forløbet der afgør hvornår man er færdig på uddannelsen. Der er ens indlæringsforudsætninger. Ofte baserer det sig på, hvor meget den enkelte deltager træner. Når man har gennemført en uddannelse, handler det om at kvalificere sig til eksamen/certificeringen. Nogle deltagere vil have kvalificeret sig hurtigt efter endt uddannelse og andre vil have behov for længere tid. Når vi vurderer man er klar til at bestå, men man alligevel ikke består kan man forsøge igen uden beregning. Hvis man derimod mener man er klar uden en godkendelse fra os, kan man stadig gå op. Består man ikke, skal man blot selv bekoste en ny eksamen/certificering.

Hvad vægter I i jeres uddannelser og kurser?

Hos os er der fokus på kompetence. Det betyder i praksis, at fokus omhandler at evne det som uddannelsen handler om. Derudover er det et stort fokus på værktøjer til direkte brug.

Har du andre spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på telefon:

27 60 97 74 alle hverdage mellem kl. 0800 - 1530