Dette bør du overveje når du ser artikler omkring Trumps kropssprog


Donald Trump analyseres for tiden af mange mennesker. Der bliver særligt præsenteret billeder og videoklip af hans kropssprog. Måske er det fordi at kropssprog efterhånden i højere grad er blevet manges interesse?

Når du ser, lytter til eller læser omkring Trumps adfærd bør du tage dig i agt, for mange af de observationer du støder på i de mange forskellige artikler. Her vil jeg særligt fokusere på kropssproget, men også det øvrige sprog, netop tonen/formen og det sagte ord.

Kontekstens indflydelse

Ifølge professoren Albert Mehrabian Ph.d. fra Clark University, er 55% af vores sprog domineret af kropssproget. Mange bruger disse estimater når de evaluere, underviser eller udøver kommunikation.

Mange af de evalueringer og kvalificerede skøn, jeg har set på Trumps kropssprog kan jeg godt få til at passe ind i kropssprogets videnskab. Det man derimod skal huske er, at hele sproget, herunder også kropssproget, altid skal ses ud fra en bestemt kontekst.

En kontekst/setting er et udgangspunkt eller et miljø som skaber nogle rammer for de individer der indgår i den. Konteksten har eksempelvis stor indflydelse på hvordan vi reagere i forskellige situationer. Dette ser vi eksempelvis når mennesker er foran et kamera. Her reagere de ofte anderledes, end hvis de ikke var foran et kamera. Konteksten kunne også være en situation hvor du var presset/stresset, kontra en situation hvor du ikke var presset. Her ville du også reagere anderledes, selvom situationen stadig var den samme.

Det mange glemmer er, at ifølge professor Albert Mehrabian, er de 55% dog ikke altid de dominerende. Hvis konteksten for eksempelvis er, at man er meget presset, kan det i mange tilfælde nedprioritere kropssproget og i stedet opprioritere sproget, som ellers generelt kun dominere 7% af det totale sprog.

Det betyder i praksis, at hvis man vurdere en person på hans kropssprog, i en situation hvor konteksten gør, at kropssproget kun fortæller 20% af hvad der sker, kan man argumentere, at det er et dårligt udgangspunkt at vurdere en persons kommunikation på.

At evaluere betydningen

I kropssprog leder vi efter bestemte mønstre i adfærden, kropsbevægelser, kropsholdninger og kroppens placering. Dette kalder vi gestikluering. En gestikluering kan eksempelvis være, arme over kors, sammenknyttede hænder, et afvigende blik, eller et skridt tilbage.

Disse gestiklueringer forsøger man så at forbinde med en mulig betydning, lige som man gør med et almindeligt ord. Her skal man bare passe på, ikke at sætte én betydning på et ord, uden en større sammenhæng. Eksempelvis kan ordet ’’Fint’’ indikerer at alt er ok, men sammensat med de øvrige ord i sætningen, kan ordet ’’fint’’ få en helt anden betydning. Eksempelvis kunne det lyde, ’’Ja det er fint, hvis du siger det. Du bestemmer jo!’’. Dermed betyder ’’fint’’ måske pludseligt ’’ikke fint’’ da det i den kontekst blev brugt sarkastisk.

Det giver jo fint mening ikke? Alligevel ser jeg mange af disse artikler, hvor man viser billeder af Trumps kropssprog, uden forudgående eller følgende billeder som underbygger den potentielle betydning. Disse billeder ser jeg endda ofte taget ud af kontekst eller med en meget lidt informativ kontekst.

Så sagt på en anden måde. Bare fordi en person sidder med armene over kors, betyder ikke at han er en lukket person, men måske bare at han fryser. Sidder han derimod med krydset arme, afvigende blikke, neutral tone, væk vendt krop og er tilbagelænet, så kunne man begynde at lave en kvalificerede evaluering af hvad han forsøger at kommunikere.

En video af at han ikke venter på sin kone, eller senere, at hans kone ikke klemmer hans hånd mens de danser, kan lige så vel have noget med kontrolleret eller ukontrolleret pres, en anden skjult agenda og meget mere at gøre.

Donald Trump er let at læse

Alle mennesker har et unikt sprog. Sproget er naturligvis stadig påvirket af konteksten, men alle mennesker har på trods af miljø- og kulturmæssig indflydelse et unikt sprog som kun er deres. Nogle synes for eksempel at det er helt ok at klappe hinanden på skulderen, mens andre synes det udtrykker nedværdigende adfærd. Der er dog selvfølgelig nogle overvejende generelle menneskelige og kulturelle ligheder.

Vi kan hurtigt læse på et ansigt om personen er aggressiv eller ked af det. Faktisk vil den overvejende holdning inden for psykologien mene, at vi gennem livet lærer at forbinde visse ansigtsudtryk og gestiklueringer, med en bestemt adfærd, hos de vi omgås. På den måde kan vi nemlig bedre forholde os til hinandens tilstande og tage hensyn.

Når vi læser andre mennesker, leder vi bevidst eller ubevidst efter kongruens og inkongruens. Kongruens er noget der er i overensstemmelse med hinanden og inkongruens er noget som ikke er. Det er for eksempel kongruent, at sige ja og nikke op og ned med hovedet på samme tid. Det kunne godt være inkongruens at sige ja, mens man i stedet rystede på hovedet. En anden form for kongruens vi leder efter er, hvordan en person ser ud, når han siger ja og vi ved det er sandt. På denne måde kan vi spotte inkongruens når han siger ja og ikke mener det, hvis han overvejende ser anderledes ud i sine gestiklueringer. Vi leder også efter kongruens i øjnenes og hovedets placering mens personen taler. Dette er selvfølgelig en meget kort og forsimplet forklaring om læsning af kropssproget. Kropssproget indeholder selvfølgelig mange flere ting. Dog er det vigtigt at nævne, at når man ser en gestikluering, bør man evaluere den fra flere forskellige vinkler, end blot den kulturelle.

Donald Trump er dog en meget god kandidat at benytte til at aflæse kropssprog på hvis man gerne vil. Og dette til trods for, at han ofte står bag et podium. Han er let at læse fordi, der dels er meget mediedækning på ham og dermed mange billeder og billedevinkler, dels fordi hans kropssprog er meget synlig. Derudover også fordi, at den kontekst man ser ham i oftest er politisk og fordi at det enten kun er ham, eller ham og hans kone der skal vise egen- eller fælles front.

Mit råd herfra

Mit råd herfra skal være, aldrig at give én gestikluering én betydning, men hellere lede efter en sammensætning af gestiklueringer og give den en overordnet betydning. Husk at alt sprog er unikt og at et nik med hovedet teknisk set kan være lige så godt, som at holde i hånd, eller blot være et udtryk for at være presset. Husk at kropssproget i visse kontekster kan være af mindre betydning end andre. Dette bør selvfølgelig ikke kun huskes ifm. Trump, men overfor alle andre du kender.

Kunne du tænke dig at kunne anvende kommunikation, herunder også kropssprog på et højt niveau, så skal du være meget velkommen til at kontakte os!

Kunne du tænke dig at lære mere om god kommunikation? - Så kan du skrive dig op til vores nyhedsbrev og modtage spændende tips og tricks til hvordan du kan forbedre din kommunikation ved at klikke her.

Ønsker du at læse mere om hvilke uddannelser og kurser Novineuro tilbyder, så kan du læse meget mere om dem ved at klikke her, og trykke på fanen "Uddannelser & Kurser" øverst på siden.

Featured Posts
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Ingen tags endnu.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square