© COPYRIGHT NOVINEURO 2018

KONTAKT

INFORMATION

ÅBNINGSTIDER

Mandag: 08:00-16:30

Tirsdag: 08:00-16:30

Onsdag: 08:00-16:30

Torsdag: 08:00-16:30

Fredag: 08:00-16:30

Lørdag/Søndag: Lukket

Helligdage: Lukket

ADRESSE

Birk Centerpark 40

7400 Herning

Danmark

 

+45 27 60 97 74

service@novineuro.com

Målgruppe

Den primære målgruppe for kurset er socialrådgivere, som arbejder i en myndighedsfunktion. Beskæftigelsesmedarbejdere, sagsbehandlere og/eller jobkonsulenter samt mentorer.

 

Udbytte

Rådgiverne vil i højere grad få inspiration til at mestre og håndtere den komplekse og særlige rolle og kontekst socialrådgiveren arbejder i. Du får praktiske værktøjer til hvordan du kan lede dine samtaler, opbygge og bevare en alliance og samtidig en værktøjskasse til, hvordan du kan optimere dine samtaler.  

 

Kursets indhold

 1. En effektiv samtalemodel, som fremmer, at du sammen med borgeren arbejder med relevante mål og delmål uden at miste styringen med lovgivningen og organisationens rammer.

 2. Hvordan du kan veksle mellem forskellige typer af samtaler og i højere grad vurdere, hvornår det giver bedst mening at vælge hvilken samtale.

 Introduktion til de rådgivende, samskabende og coachende samtaler. Forskelle/ligheder.

 • Overvejelser om valg og fravalg af samtaletype.

 • Intro til rammesættende og sagsafklarende spørgsmål.

 • Træning af rammesættende og sagsafklarende spørgsmål.

 • Gennemgang af magt herunder myndighedsmagt.

 • Gennemgang af en femfaset samtalemodel for de samskabende og coachende samtaler.

 

Udleveret materiale

Socialrådgiverens samtaler – En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler af Ulla Vestergaard (2017) Figurer og modeller fra bogen bliver gennemgået og du vil efterfølgende kunne genkende og bruge bogen som et opslagsværk, når du skal forberede og afholde samtaler. Du får også tilsendt relevante slides fra kurset.

 

Dynamisk og praktisk form

Kurset veksler mellem korte oplæg og praktisk afprøvning af værktøjer og refleksion over egen foretrukne samtaletype. En stor del af kurset er praktisk orienteret med træning undervejs. Jeg vil på kurset gå rundt i grupperne og overvære samtaletræningen. Der vil være løbende pauser undervejs.

Dato og sted for afholdelse

Modul 1: D. 2 oktober 2018

INNOVATORIUM

Birk centerpark 40, 7400 Herning

Kursusbevis

Du modtager et kursusbevis.

Se beviset her.

Undervisningsmatrialer

Bogen: Socialrådgiverens samtaler

(Udleveres inden kursusstart)

Forplejning

Morgen- og middagsmadsbuffet

Supplerende snacks og drikke

hele dagen.

Priser

Obs! Man kan frit tilmelde sig det modul man ønsker, hvis man mener basismodulet ikke er relevant.

Pr. dag 2.499.- kr

Forudsætninger

Forudsætninger for deltagelse på kursusdag 2 i socialrådgiverens samtale er, at du har deltaget på kursusdag 1, da dag 2 skal ses som en fortsættelse af udvikling af samtaleværktøjer.

 

Udbytte

Du får yderligere praktiske værktøjer til hvordan du kan lede dine samtaler og samtidig en værktøjskasse til, hvordan du kan optimere dine samtaler.  Vi går mere i dybden med opbygningen af dine samtaler fra start til slut og de forskellige faser der kan være i en samtale. Vi arbejder videre med de coachende teknikker og fokus på kursusdag 2 er valg og fravalg af spørgsmålstype. Du får viden om de udviklende og handlingsafklarende spørgsmål. Du bliver introduceret for begreber som forståelse/misforståelse og hvordan bogens teknikker og metoder kan fremme gensidig forståelse. Gennemgang af rådgiver-borgeralliancen og forskningen bag. Hvordan kan du bruge samtalen herunder feedback itl at opbygge, bibeholde og styrke alliancen?

 

Kursets indhold

1) Gennemgang af spørgsmål du kan stille. Overvejelser om valg og fravalg af spørgsmål.

2) Træne opbygningen af en samtale: Rammesættende, sagsafklarende, udviklende og handlingsafklarende spørgsmål. 

 

Omsætning til praksis.

 • Overvejelser om valg og fravalg af samtaletype.

 • Intro til udviklende og handlingsafklarende spørgsmål.

 • Gennemgang af misforståelse/forståelse. Forstyrrelse og hvordan kan bogens    teknikker og metoder være med til at skabe en tilpas forstyrrelse.

 • Gennemgang af rådgiver-borgeralliance og hvad siger forskningen. Hvordan kan du bruge feedback fra borgeren i dine samtaler?                 

 

Dynamisk og praktisk form

Kurset veksler mellem korte oplæg og praktisk afprøvning af værktøjer og refleksion over egen foretrukne samtaletype. En stor del af kurset er praktisk orienteret med træning undervejs.

Dato og sted for afholdelse

Modul 2: D. 3 oktober 2018

INNOVATORIUM

Birk centerpark 40, 7400 Herning

Kursusbevis

Du modtager et kursusbevis.

Se beviset her.

Undervisningsmatrialer

Bogen: Socialrådgiverens samtaler

(Udleveres inden kursusstart)

Forplejning

Morgen- og middagsmadsbuffet

Supplerende snacks og drikke

hele dagen.

Priser

Obs! Man kan frit tilmelde sig det modul man ønsker, hvis man mener basismodulet ikke er relevant.

Pr. dag 2.499.- kr

Forudsætninger

Forudsætninger for deltagelse på kursusdag 3 i socialrådgiverens samtale er, at du har deltaget på kursusdag 1 og 2 og du har læst bogen: ”Socialrådgiverens samtaler – En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler”, da dag 3 skal ses som en fortsættelse af udvikling af samtaleværktøjer.

 

Dit udbytte

Du får yderligere praktiske værktøjer til hvordan du kan lede dine samtaler og samtidig en værktøjskasse til, hvordan du kan optimere dine samtaler. Vi går mere i dybden med opbygningen af dine samtaler fra start til slut og de forskellige faser der kan være i en samtale. Vi arbejder videre med de inddragende og samskabende teknikker og fokus på kursusdag 3 er træning af, valg og fravalg af spørgsmålstyper. Du får større viden og praktisk træning i de udviklende og handlingsafklarende spørgsmål.

 

Kursets indhold

 1.  Gennemgang af spørgsmål du kan stille. Overvejelser om valg og fravalg af spørgsmål.

 2. Fortsat træne opbygningen af de samskabende samtale: Rammesættende, sagsafklarende, udviklende og handlingsafklarende spørgsmål og spørgsmål til feedback.

 • Omsætning til praksis.

 • Overvejelser om valg og fravalg af samtaletype.

 • Rammesætning og hvordan kan du lede dine samtaler tilbage til emnet.

 

Dynamisk og praktisk form

Kurset veksler mellem korte oplæg og praktisk afprøvning af værktøjer og refleksion over samtaletype. En stor del af kurset er praktisk orienteret med træning undervejs. Der vil være plads til individuel sparring og overvejelser/refleksion over egen praksis og valg af samtaletype og spørgsmål.

Dato, tid og sted for afholdelse

Modul 3: D. 7 november 2018

kl. 0900 - 1530 hver dag

INNOVATORIUM

Birk centerpark 40, 7400 Herning

Kursusbevis

Du modtager et kursusbevis.

Se beviset her.

Undervisningsmatrialer

Bogen: Socialrådgiverens samtaler

(Udleveres inden kursusstart)

Forplejning

Morgen- og middagsmadsbuffet

Supplerende snacks og drikke

hele dagen.

Priser

Obs! Man kan frit tilmelde sig det modul man ønsker, hvis man mener basismodulet ikke er relevant.

Pr. dag 2.499.- kr

Om underviseren

Undervisningen varetages af Ulla Vestergaard, som er selvstændig konsulent, socialrådgiver og forfatter med 17 års praktisk erfaring indenfor faget. Jeg har stor erfaring med at arbejde med mange forskellige målgrupper og vil dermed være med til at sikre, at undervisningen tager højde for den kompleksitet og virkelighed rådgiveren arbejder i. Jeg har været selvstændig siden 2014 og min bog udkom i 2017.

Udtalelser

”Rådgiverens samarbejde med og tro på borgeren er afgørende for de resultater, der kan skabes. Der er behov for et vedvarende fokus på samtalen som et af de vigtigste redskaber i beskæftigelsesindsatsen. Denne bog er et godt input til dette fokusområde. Bogen er praksisnær og omsætter på relevant vis coachingbegrebet til daglig praksis via mange gode eksempler. Bogen er relevant læsning for alle, der arbejder med rådgivning af borgere på social- og beskæftigelsesområdet.”  Jesper Dahlgaard. Jobcenterchef, Aalborg Kommune.

- - - - - - - - -

” En anerkendelse af mit fag. Relevant og brugbar.”Ann Louise Thomsen. Ungerådgiver, Rebild Kommune.

- - - - - - - - -

”Faget har med denne bog fået et lærebogsmateriale, der i høj grad tilgodeser behovet for praksisomsætning.” Frank Nielsen. Underviser og tidligere studienævnsformand, Socialrådgiveruddannelsen ved Aalborg Universitet

- - - - - - - - -

” Grundlæggende synes jeg simpelthen, bogen i forhold til sin valgte genre og målgruppe er smaddergod. Der etableres en rigtig fin balance mellem noget MEGET STRAMT konceptuelt/manual-agtigt og samtidig tydelige markeringer af, at man som professionel samtalepartner ALDRIG kan regne med, at teknikken gør arbejdet for én, men konstant må lade sig lede af den situationsbestemte kontekst – en kontekst, som forfatteren formår at udfolde og variere med ofte stor livfuldhed. Bogen tydeliggør at selvom socialrådgiverfaget kan trække på inspiration fra alle mulige eksisterende samtaletraditioner, så har faget også sin HELT SÆRLIGE og ufravigelige, professionelle platform og etos. Tekstens oplevede konsistens er HELT OPPE AT RINGE.” Søren Willert. Lektor/assoc. Professor og underviser på Master i Organisatorisk Coaching, Aalborg Universitet.

- - - - - - - - -

“ Ulla Vestergaard har med udgivelsen af denne bog skabt et unikt supplement til den øvrige faglitteratur på området. Bogen adskiller sig især ved, at det ved hjælp af konkrete eksempler vises, hvordan den coachende og motiverende tilgang kan tilpasses de forskellige samtaletyper, som anvendes i den beskæftigelsesrettede indsats. Samtidig tages der højde for den myndighedsrolle, som også er et vilkår for mange rådgivere. Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog og er med sin opbygning meget anvendelig som et opslagsværk, der kan understøtte rådgiverens forberedelser og refleksioner, således at effekten af et samtaleforløb optimeres. Bogen vil helt klart være at finde på mit skrivebord fremover. ” Tine Andersen. Jobcenterrådgiver,  Aalborg Kommune.

- - - - - - - - -

” Det har været en behagelig gennemlæsning, du skal have ros for en letlæselig tekst. Jeg synes, dine modeller og tankegang giver supergod mening. Jeg synes virkelig, at bogen tager læseren i hånden og giver mange gode inputs samt konkrete praktiske værktøjer, der kan hjælpe selv den erfarne socialrådgiver med at få mere effektive samtaleforløb. Jeg oplever, at bogen med sit praksisnære fokus udfylder et tomrum i et ellers velbeskrevet område. Bogen giver læseren konkrete modeller og spørgsmålseksempler, der kan tilpasses den enkelte samtaletype. De mange forskellige typer af spørgsmål er guld værd for en ”grøn” socialrådgiver. Jeg er stor fan af kapitel 7 – det er her, hvor det hele går op i en højere enhed. Jeg tænker, der er rigtig mange socialrådgivere, både nyuddannede og erfarne, som kan blive inspireret af dine praksisnære metoder. Du evner i dine samtaleguider at komme hele vejen rundt ift. overvejelser før, under og efter samtalen.” Kristian Kjær. Socialrådgiver, Ungeenhed, Rødovre Kommune.

- - - - - - - - -