© COPYRIGHT NOVINEURO 2018

KONTAKT

INFORMATION

ÅBNINGSTIDER

Mandag: 08:00-16:30

Tirsdag: 08:00-16:30

Onsdag: 08:00-16:30

Torsdag: 08:00-16:30

Fredag: 08:00-16:30

Lørdag/Søndag: Lukket

Helligdage: Lukket

ADRESSE

Birk Centerpark 40

7400 Herning

Danmark

 

+45 27 60 97 74

service@novineuro.com

KURSUS I ASSERTIV ADFÆRD OG KOMMUNIKATION
For borgere, som har svært ved at opnå beskæftigelse

 

Målgruppen

Ledigheden i Danmark er historisk lav. Derfor har vi nu mulighed for at stille skarpt på segmentet af borgere, der som følge af manglende kommunikationsevner og/eller negativ kompensatorisk adfærd, er særligt udfordret ift. at bringe sig selv i arbejde (selvstændigt eller via støtte). Borgerne med disse udfordringer kan findes på tværs af alle LAB målgrupper, 2.1 til 2.14. Konklusionen er, at det ikke er målgrupperne, som definerer segmentet, men derimod unikke træk hos borgerne.

Det kan eksempelvis være borgere som:

- Pga. lavt selvværd ikke kan sælge sig selv til en jobsamtale eller interagere socialt og trives i et forløb.

- Pga. for højt stressniveau ikke kan finde overskud til indsatsen, har svært ved koncentrationen eller mødestabiliteten.

- Pga. manglende selvindsigt giver for meget ud af sig selv til andre og ender med at bruge kræfter på mindre vigtige prioriteter.

Udbytte

  • At kunne sige til og fra overfor ens omverden mhp. at bruge kræfterne på det allervigtigste ift. det, som man gerne vil opnå baseret på ens målsætning.

  • Ærligt, konkret og transparent at kunne sælge sig selv til en jobsamtale uden at ''klappen går ned'' eller man glemmer relevante detaljer.

  • Kende sig selv i en sådan grad, at man ikke er skrøbelig overfor andres mening.

  • Kunne kommunikere klart og gensidigt. Nyt kommunikationskursus til ens CV. 

Interesseret?

Stærkere kommunikation, bedre gensidighed, samarbejds-evner og en afklaret personlighed er i høj kurs på langt de fleste arbejdspladser i dag. Det bidrager nemlig til trivsel, fastholdelse og produktivitet.

 

Det synes at være udviklingen, at arbejdsgiverne i højere grad fokuserer på personlighed og kompetence end på kvalifikationer. Derfor har vi fundet, at et kursus i assertiv kommunikation er meget attraktivt for jobsøgende. Ikke kun fordi det er et kursus til CV'et og i høj kurs ved arbejdsgiverne, men også fordi det bidrager til den jobsøgendes selvindsigt, selvværd, målrettethed og trivsel i jobsøgningen.

Kontakt os på 27 60 97 15 eller skriv til service@novineuro.com

Så kan vi komme tættere på, om det kunne være noget for nogle af jeres borgere.

Den nationale sundhedsprofil 2017, som består af 180.000 adspurgte, viser at:

  • 19 % – eller cirka hver femte beskæftigede i Danmark – lider af et højt stressniveau

  • 47 % – eller cirka hver anden person uden for arbejdsmarkedet – lider af et højt stressniveau

  • I alt lider cirka hver femte i Danmark af et højt stressniveau og (en 7 procents stigning siden 2013)

  • Manglende kontrol og forudsigelighed over egen situation skaber magtesløshed og generere stresshormoner. Sammenhængen mellem arbejdsløshed og stresshormoner er også bevist gennem blodprøver.

Finn Diderichsen, professor emeritus i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet fortæller til tv2.

Arbejdsløse og modtagere af kontanthjælp har et væsentlig højere niveau af stresshormoner i kroppen end folk i arbejde.

Psykiater Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden, fortæller til Politiken.

Arbejdsløse er kastet ud i en meget usikker og uforudsigelig situation, der rammer selvværdet hårdt. De får en følelse af, at de ikke duer til noget, at de ikke kan bruges af andre, så de mister en stor del af deres identitet og troen på egne evner. Det er den direkte vej til dårlig mental sundhed.

Flere og flere ansætter på personlighed og kompetence, som følge af behovet for fleksibel arbejdskraft. Endvidere leder virksomhederne efter andre og nye måder at kvalificere medarbjederen på.

Borgercases

Eksempler på, hvad borgere kunne få af udbytte fra kurset.

Peter Pedersen på 32 år

Har været ledig i 6 måneder, men har store udfordringer med at sælge sig selv på grund af manglende tillid til egne evner.

Lone Hansen på 28 år

Har været ledig i 10 måneder og oplever at ''klappen går ned'' til jobsamtaler, hvorefter hun ikke kan sælge sig selv.

Ulla Terkelsen på 44 år

Har været ledig i 7 år og har ikke overskud til at gå efter hendes målsætninger fordi hun bruger alle sine kræfter på at hjælpe alle omkring sig, uden selv at bede om hjælp.

Udtalelse på kurset

Morten Madsen, HR Chef Vald. BIRN

Vi har, i forbindelse med vores omlægning i BIRN, haft 110 ud af vores 650 ansatte på assertivkurset hos Novineuro, over en periode på knap 1.5 år, med henblik på at opkvalificere vores ansattes kommunikationsfærdigheder. Kurset skulle bidrage til at løfte trivslen, mindske sygefraværet og styrke produktiviteten. Det er mit klare indtryk, at hovedparten af deltagerne har haft en rigtig god oplevelse og at læringen har givet os alle nogle gode og solide kommunikative forudsætninger til at få endnu mere ud af hinanden og opnå vores målsætning. Novineuro har nogle meget kompetente undervisere som virkelig brænder for deres budskab om bedre kommunikation. Kurset ved Novineuro har min klare anbefaling! - Mvh Morten madsen