Informationsforsiden

Modul 1 - Lovstof

Modul 2 - Forberedelse, afdækning og afklaring

Modul 3 - CV, ansøgning, jobsøgningsstrategi, psykologi

Modul 4 - Handleplaner, min plan, udviklingsplaner, tværfaglig indsats

Modul 5 - Beskæftigelsescases med individer og grupper

Eksamen - Kan gennemføres efter kvalificeringsmodulet

Supplerende materiale - Caseopgaver

Supplerende materiale - Jobkonsulentmappen

Supplerende materiale - Skabeloner og powerpoints

Supplerende materiale - Værktøjer til undervisning og træning

Referenceliste til jobkonsulentens guide

Listen er kun for de har paperback udgaven

 VIGTIG!  - Ansøg facebook gruppen og følg med i valgfrie fremmødedatoer

facebook logo.jpg