KONTAKT

INFORMATION

ÅBNINGSTIDER

Mandag: 08:00-16:30

Tirsdag: 08:00-16:30

Onsdag: 08:00-16:30

Torsdag: 08:00-16:30

Fredag: 08:00-16:30

Lørdag/Søndag: Lukket

Helligdage: Lukket

ADRESSE

Birk Centerpark 40

7400 Herning

Danmark

 

+45 27 60 97 74

service@novineuro.com

© COPYRIGHT NOVINEURO 2018

Uddannelsens krav og pris

 • Egenbetaling er 12.000.- (2.000 pr. måned indtil 12.000.-)

 • Egen bærbar computer med Word (Minimum 2003-udgaven).

 • Telefon- eller Skypeforbindelse.

 • Dansk skrift og tale (if English, please contact us before submitting).

 • Man skal selv købe bogen ''Jobkonsulentens guide'' enten på Saxo.com eller et andet sted.

Uddannelsens optagelsesscreening

Man bliver løbende vurderet på uddannelsen, og det indledende forløb fungerer på samme tid som et optagelsesforløb. Hvis man vurderes uegnet til at gennemføre uddannelsen, vil man modtage en handleplan mhp. at komme op på niveau.

 

Kan man ikke efterleve handleplanen:

 • afsluttes forløbet og man modtager en konkret begrundelse

 • pengene gives retur og man modtager en beskrivelse af, hvad der skal bedres mhp. at kunne starte op igen.

Praktisk

 • Har man behov for andre betalingsbetingelser - kontakt 61 67 46 51 herfor.

 • Uddannelsens 5 moduler tager cirka 3-6 måneder at gennemføre alt efter sin egen aktivitet. Man modtager efterfølgende kursusbevis.

 • Kvalificeringsmodul er individuelt og tager cirka 1-3 måneder.

 • Uddannelsens eksamen er med intern underviser og ekstern konsulent, tager 1 time og give diplom, uddannelsesbevis og emblem (Afholdt af HR ekspert - Censor og underviser - Jobkonsulent).

JOBKONSULENTUDDANNELSEN
Uddannelsesindhold

 

Generelt

Jobkonsulentuddannelsen er en målrettet kompetencepakke, som fokuserer på at optræne og kvalificere deltageren til at kunne fungere som jobkonsulent inden for kendte roller som Jobkonsulent, jobcoach, virksomhedskonsulent, socialfaglig virksomhedsservice og lignende.

 

Uddannelsen består af i alt 5 moduler, 1 kvalificeringsmodul og 1 eksamen. Uddannelsen er opbygget som et Blended Learning forløb, hvor der stilles skarpt på online forberedelse og praktisk gennemførelse, enten online og/eller ved fremmøde.

Uddannelsens indhold er primært baseret på erfaringer direkte fra faget. Derfor bliver indholdet opdateret løbende både i forhold til lovgivning, den øvrige praksis og markedstrends.

Efter uddannelsens indledende 5 moduler får man kursuspapir på forløbet, og efter bestået eksamen får man diplom på uddannelsen. Uddannelsen er ikke SU-akkrediteret.

EKSEMPEL PÅ UDDANNELSEN
Uddannelsesforløb

 

1. Tilmelding

Der er løbende optag, og man skal gennemføre modulerne kronologisk.

2. For at få kursusbeviset

De første 5 moduler gennemføres én efter én på onlineportalen, indtil alle moduler er gennemført. Hvert modul består af en række opgaver og gennemføres, ved at man tilegner sig noget viden og derefter laver de enkelte opgaver.

 • Eksempelvis læser man en tekst, ser nogle videoer eller træner sammen med en ven, medstuderende eller, som noget nyt, en forsøgsperson som er koordineret med uddannelsesstedet.

 • Derefter laver man den tilhørende opgave og fortsætter på samme vis med de resterende opgaver under det pågældende modul.

 • Når man har lavet modulets opgaver, skal man booke og gennemføre en personlig modulsamtale via Skype/FaceTime, før man kan gå videre til næste modul. Man kan også vælge at møde op på det pågældende fremmødemodul - dette tilsidesætter en modulsamtale over SKype/FaceTime.

 

Obs!

 • Når man har haft de første 3 moduler, kan man modtage 1-5 forsøgspersoner. Disse forsøgspersoner er private, som har tilmeldt sig som forsøgspersoner, mod at modtage en gratis service fra de deltagere, som ønsker at træne sammen med dem. Det er valgfrit..

 • Hvis man har lavet modulet godt nok, kan man efter modulsamtalen eller fremmødemodulet gå videre til næste modul. Hvis der er noget, man mangler, får man konkret vejledning og støtte, hvorefter man skal lave de specifikke opgaver igen.

3. For at få kvalificeringsforløbet

Når man har gennemført de 5 moduler, modtager man automatisk en mail med ens kvalificeringsopgaver. Kvalificeringsopgaverne består af alle de delelementer i de 5 moduler, som man ikke er vurderet til at være på niveau med. Niveauerne er enten Ke (kendskab) K (kompetence) HK (høj kompetence).

 • Kendskab er, at man skal kunne gengive data i en sådan grad, at man demonstrerer forståelse for delelementet.

 • Kompetence er, at man demonstrerer evnen til at benytte kompetencen i praksis på et niveau, som må anses for begynderniveau.

 • Høj kompetence er, at man demonsterer evnen til at benytte kompetencen i praksis på et niveau, som må anses som øvet. 

Når man har lavet sine kvalificeringsopgaver, kan man indsende opgaverne til bedømmelse. Derefter vil man modtage svar pr. mail, om man har gennemført eller ej. Har man ikke, vil man modtage en ny kvalificeringsopgave.

4. For at få uddannelsesdiplomet + Uddannelsesemblemer

Når kvalificeringsmodulet, og dermed også de 5 moduler, er gennemført, kan man gå op til eksamen. Eksamen er individuel og koncentrerer sig oftest om en af de følgende ting:

 • at lave et opfordret eller uopfordret CV til en borger og derefter forsvare indholdet

 • at lave en opfordret eller uopfordret ansøgning til en borger og derefter forsvare indholdet

 • at afdække og afklare en borgers jobpotentiale og forsvare ens vurdering

 • at afdække og afklare en borgers indsatsplan/min plan og derefter forsvare ens vurdering.

Til eksamen er der en censor (psykolog, psykoterapeut eller lign. baggrund) samt en underviser fra uddannelsen til stede. Undervisningen kan i nogle tilfælde kræve fremmøde (hvis underviserne vurderer det nødvendigt), men vil som udgangspunkt være online.

PENSUM
Uddannelsesindhold

 

Online pensum

Det online pensum omfatter hele uddannelsen. Det betyder, at uddannelsen som hovedregel er onlinebaseret, selvom man kan modtage undervisning i samtlige opgaver ved at booke sig ind på fremmødemodulerne. Fremmødemoduler tilsidesætter ikke det online pensums opgaveløsninger, men kan gøre det væsentligt lettere at gennemføre opgaverne online.

Fremmødemoduler - i stedet for modulsamtale på Skype/FaceTime

Fremmødemodulet (tilvalgsmoduler) skal forstås som et alternativ til den traditionelle Skype/FaceTime modulsamtale, som man skal gennemføre, pr. modul, efter man har lavet alle modulets opgaver. Man kan godt både møde op til fremmødemodulerne og booke en individuel modulsamtale.

Fremmødemodulet kan på samme tid ses som et supplement eller alternativ til det traditionelle onlinebaserede pensum. Fremmødemoduler tilsidesætter ikke det online pensums opgaveløsninger, men kan gøre det lettere at gennemføre opgaverne.

Fremmødemodulerne kan bookes flere gange i løbet af et år, og der skal være minimum 6 tilmeldinger til et fremmødemodul, før det bliver afholdt. Derfor booker man sig ofte ind på alle de moduldatoer, man kan, hvorefter koordinator vælger den dato, hvor der er flest, der kan samt forsøger at koordinere øvrige datoer med 6 eller flere deltagere. Dermed kan man eksempelvis godt møde op til modul 1 flere gange, hvis man føler, man har brug for det - det koster 200,- hver gang man møder op. I prisen indgår alt ekstra materiale, mad og drikke for hele dagen (morgenmad, middagsmad og løbende snacks, kaffe og kage). Når man booker, har man også mulighed for at vælge, hvad i pensum man synes er særligt vigtigt. Hvis der er tilstrækkelig enstemning, justeres hovedvægten i forhold til deltagerne.

Fremmødemoduler - yderligere træningsmoduler

Udover de enkelte moduler 1-5, kan man også booke træningsmoduler (tilvalgsmoduler), som går udover pensums oprindelige vægtning. Det er eksempelvis et træningsmodul i LAB-loven, udvikling af CV og afdækning af målsætninger, behov og kognitiv udvikling. Disse træningsmoduler kræver ligeledes minimum 6 tilmeldinger for at blive afholdt.

Fremmødemoduler - yderligere socialfaglig træning

Hvis man ønsker, kan man efter modul 3 få tilknyttet op til 5 private personer, som gerne vil være forsøgspersoner, mod at de modtager en gratis service fra den studerende. Dette skal man selv spørge til efter modul 3 og derefter bliver det koordineret med uddannelsesstedet.

Uddannelsestid

Gennemsnitlig forventet tid i alt ca. 160 timer.

Obligatoriske (det du kan nøjes med) cirkatider

​De obligatoriske moduler og eksamen skal gennemføres inden 2 år fra opstartsdato. 

 • Modul 1 online // 30 Timer

 • Modul 2 online // 30 Timer

 • Modul 3 online // 45 Timer

 • Modul 4 online // 40 Timer

 • Modul 5 online // 25 Timer

------Her gives kursusbevis---------

 • Kvalificeringsmodul online // Ca. 5-20 Timer

 • Eksamen online // 1 Time

------Her gives uddannelsesdiplom---------

Valgfrie tilvalgsmoduler - træningsmoduler (det du kan gøre, hvis det obligatoriske ikke er nok) cirkatider

​Tilvalgsmoduler er inklusiv morgenmad, middagsmad, snacks, kaffe og kage. Disse moduler er frit tilgængelige både under og efter endt uddannelse uden tidsbegrænsning og kræver minimum 6 tilmeldinger for at blive afholdt. 6 Timer er tilsvarende én dag. Se eksempel på bookinger af tilvalgsmoduler her.

 • Modul 1 fremmøde // 12 Timer

 • Modul 2 fremmøde // 12 Timer

 • Modul 3 fremmøde // 12 Timer

 • Modul 4 fremmøde // 12 Timer

 • Modul 5 fremmøde // 12 Timer

 • CV-fremmøde // 6 Timer

 • Ansøgning fremmøde // 6 Timer

 • Samtale fremmøde // 6 Timer

 • LAB, LAS, Sygedagpenge fremmøde // 6 Timer

 • Min Plan, tværfaglig plan, handleplan fremmøde // 6 Timer

 • Assertiv kommunikation fremmøde // 6 Timer

 • Fuld opstart af egen praksis fremmøde // 6 Timer

Valgfri yderligere socialfaglig træning - (det du kan gøre for at få mere erfaring) cirkatid

 • 1-5 private forsøgspersoner // 1-3 Timer

UDDANNELSESFOLDEREN
Jobkonsulentuddannelsen 2019

Fremmødemoduler - Jobkonsulentuddannelsen

Gennemførsel af uddannelsen er ikke betinget af fremmøde og der er løbende opstart på uddannelsen.

For at tilmelde sig skal man tilmelde sig på facebook.

Gå til facebook

Modul 1 - 5 // 20 Januar //  Klokken 9-15  //  Ringkøbingvej 66, 7400 Herning.

Modul 1 - 5 // 21 Januar //  Klokken 9-15  //  Ringkøbingvej 66, 7400 Herning.

Modul 1 - 5 // 27 Januar //  Klokken 9-15  //  Ringkøbingvej 66, 7400 Herning.

Modul 1 - 5 // 28 Januar //  Klokken 9-15  //  Ringkøbingvej 66, 7400 Herning.

Modul 1 - 5 // 3 Februar //  Klokken 9-15  //  Ringkøbingvej 66, 7400 Herning.

Modul 1 - 5 // 4 Februar //  Klokken 9-15  //  Ringkøbingvej 66, 7400 Herning.

Modul 1 - 5 // 10 Februar //  Klokken 9-15  //  Ringkøbingvej 66, 7400 Herning.

Modul 1 - 5 // 11 Februar //  Klokken 9-15  //  Ringkøbingvej 66, 7400 Herning.

Modul 1 - 5 // 17 Februar //  Klokken 9-15  //  Ringkøbingvej 66, 7400 Herning.

Modul 1 - 5 // 18 Februar //  Klokken 9-15  //  Ringkøbingvej 66, 7400 Herning.

Modul 1 - 5 // 24 Februar //  Klokken 9-15  //  Ringkøbingvej 66, 7400 Herning.

Modul 1 - 5 // 25 Februar //  Klokken 9-15  //  Ringkøbingvej 66, 7400 Herning.

Hvert fremmøde er gratis. Der kan købes forplejning på stedet.

Der kommer løbende flere datoer - bemærk man er ikke forpligtet til at møde op.