BLIV JOBKONSULENT

Optager deltagere nu

12 pladser på holdet i alt

Beskæftigelseslovgivningen

Psykologi og kommunikation

Jobsøgningstrategi og teknikker

Sagsbehandling og planlægning

Virkelighedsnære caseopgaver

OPTAGELSESDETALJER

Pris: 2000.- pr. måned i 12 måneder

Undervisningen er primært netbaseret

Mulighed for fremmødeundervisning

Giver kompetencebevis

Giver diplom og emblem

 

Du modtager materiale med posten

UNDERVISNINGSFORM

Læs mere

Online undervisningsplatform og opgaver

Online kontrolsamtaler pr. modul

Online løbende sparring

Samarbejde med kandidater

Individuel eksamen med forberedelse

UNDERVISNINGSINDHOLD

 

Se pensumliste her

Modul 1: Lovgivning

Modul 2: Afdækning og afklaring

Modul 3: Virksomhedsrettet

Modul 4: Kandidatrettet

Modul 5: Caseopgaver

Hold 12 starter 3 august 2020

Afsluttes senest 2 august 2021

Valgfrie fremmødedatoer

Kan gennemføres på ca. 6 mdr. ved siden af job

Individuelt forløb - eget tempo

Undervisningsform uddybet

Online undervisningsplatform og opgaver

Undervisninsplatformen er modulopdelt og indeholder alt det materiale, samt online interaktive modeller/skemaer, du skal bruge for at kunne løse opgaverne. Opgaverne er også på undervisningsplatformen og er kronologisk sat op, i forhold til det som du læser. På denne måde skabes der et større flow i opgaveløsningerne og hele undervisningsforløbet bliver lettere.

Online kontrolsamtaler pr. modul

Hvert modul består af flere teoretiske og praktiske opgaver. Når samtlige opgaver er løst, skal du booke en kontrolsamtale med din underviser. Du kan ikke dumpe en kontrolsamtale, men underviseren kigger dine opgavebesvarelser igennem og fortæller dig hvilke opgaver du har klaret godt og hvilke du med fordel bør træne mere.​ Du har som udgangspunkt 1 kontrolsamtale pr. modul. Ønsker du flere kontrolsamtaler koster det 550.- pr. ekstra samtale - Det er valgfrit.

Online løbende sparring

Har du vanskeligheder ved nogle af opgaverne kan du sparre med andre deltagere på holdet eller booke en sparring med en underviser hver uge. Du kan booke op til 5 sparringssamtaler pr. modul. Derefter koster 1 sparringssamtale 100 kr. pr. samtale. Langt de fleste deltagere bruger ikke alle deres samtaler.

Samarbejde med kandidater

Nogle opgaver kræver, at du afprøver dine teknikker på andre kandidater som du indledningsvis selv skal finde i dit netværk - Det er dog ofte muligt at Novineuro kan stille kandidater til rådighed  for dig.

Kursusbevis

Ved gennemførsel af de 5 moduler får man automatisk et kususbevis som man kan bruge til at søge job med. Kursusbeviset er et bevis får at man har deltaget på samtlige moduler, men ikke et bevis for at man kan udføre den beskrevede kompetence. Det kræver en certificering, som kommer efterfølgende.

Individuel certificering med forberedelse

Når du har gennemført samtlige moduler skal du booke en certificeringsdato. Certificeringen tager en time og er online over skype. Til certificeringen har du 1 times forberedelse og derefter 20 minutter til at demonstrere din opgaveløsning. Derefter er der 10 minutter til spørgsmål. 5 minutter afsat til vurdering og 10 minutter afsat til feedback. Hvis du ikke består din certificering koster en ny certificering 1200.- kr. Til certificeringen deltager en censor som ikke har tilknytning til Novineuro og din underviser. Når du har bestået din certificering modtager du et certificeringsbevis, diplom, emblem og etisk kodeks. Dit certificeringsbevis beskriver indholdet i dit undervisningsforløb, diplomet er signeret af censor og underviser, emblemet er et du kan bære på arbejde og det etiske kodeks er et sæt af generelle regler, herunder tavshedspligt, du skal overholde.

 

Ekstra detaljer

 

Tilmelding og opstart

Du har måske tilmeldt dig 6 uger inden den reelle opstart. Det er kun en fordel, da du allerede med det samme kan gå i gang med læsning på uncervisningsportalen, mens du venter på materiale med posten. På denne måde er du blot mere klar til selve undervisningen. Tilmelder du dig i stedet lige op til undervisningsstart kan du få udleveret dit undervisningsmateriale direkte.

Opgaveløsning, fremmøde og online undervisning

Holdet starter altid 1 uger før reel opstartsdato og det er fordi du skal have mulighed for at læse op, inden du møder op til modulet. Din læsning, praktiske træning og opgaveløsning finder primært sted via. den online undervisningsportal. Har du svært ved at deltage og dermed være aktiv, kan du altid kontakte hovednummeret og bede om en personlig samtale mhp. få tilpasset vilkår til at gennemføre undervisningsforløbet. Det er altid en individuel vurdering, der afhænger af dit faglige niveau, forudsætninger og øvrige relevante elementer som din underviser på det tidspunkt er klar over.