Smiling millennial Caucasian man in head

UNDERVISNINGSFORLØBENE INDEHOLDER

Hjælp til job eller opstart af egen virksomhed

Digital og fysisk undervisningsmateriale

Netbaseret sparring og kontrol

Konkret sidemandsoplæring

Online undervisningsportal

BLIV JOBKONSULENT

Optager deltagere nu

BLIV ADFÆRDSTERAPEUT

Optager deltagere nu

 

YDERLIGERE OM UNDERVISNINGEN

 

Kan gennemføres ved siden af job

Målrettet læsestof og video materiale

Online skemaer og applikationer

Booking af kontrolsamtaler og sparring

Læs mere om vores vision og mission her