BLIV ADFÆRDSTERAPEUT

Optager deltagere nu

24 pladser på holdet i alt

Etiske og moralske principper

Psykologi og kommunikation

Afdækning og afklaringsmetoder

Handleplanlægning og mestringsteknikker

Virkelighedsnære caseopgaver

UNDERVISNINGSFORM

Læs mere

Fremmødedatoer for undervisning

Online undervisningsplatform og opgaver

Gruppeopgaver og personligt projekt

Samarbejde med kandidater

Individuel eksamen med forberedelse

UNDERVISNINGSINDHOLD

 

Se pensumliste her

Modul 1: Introduktion til adfærdspsykologi

Modul 2: Afdækning og afklaring

Modul 3: Mestringsmodeller

Modul 4: Mestringsteknikker

Modul 5: Planlægning og progression

Modul 6: Opfølgning og tværfagligt samarbejde

Hold 2 starter 13 september 2020

Afsluttes senest 14 februar 2021

Kan gennemføres på ca. 6 mdr. ved siden af job

Gruppe forløb

Kan overgå til netbaseret hvis du ikke kan møde

OPTAGELSESDETALJER

Pris: 2000.- pr. måned i 7 måneder

Udd. er primært fremmødebaseret

Mulighed for online undervisning

Giver kompetencebevis

Giver diplom og emblem

 

Du modtager materiale med posten

Undervisningsform uddybet

Corona forhold


Alt undervisning i corona perioden bliver online, 
opgaveløsning vil fortsat være på vores undervisningsplatform.
Der vil i nogle tilfælde være mulighed for undervisning over platforme som skype eller andet.  
Man kan stadig vælge sidemandsoplæring. Sidemandsoplæring er dog med fremmøde, selv i corona perioden.
Hvis der ønskes yderligere fremmøde skal dette aftales med underviser individuelt og løbende. 

Online undervisningsplatform og opgaver

Undervisninsplatformen er modulopdelt og indeholder alt det materiale, samt online interaktive modeller/skemaer, du skal bruge for at kunne løse opgaverne. Opgaverne er også på undervisningsplatformen og er kronologisk sat op, i forhold til det som du læser. På denne måde skabes der et større flow i opgaveløsningerne og hele undervisningsforløbet bliver lettere.

I tilfælde af nødvendighed for hjemmeundervisning

Har du pludselig ikke mulighed for at mødes til fremmødedatoerne, har vi lavet en løsning som gør, at undervisningen kan tages over nettet. Dette stiller dog lidt større krav til selvdisciplin, indretning og netværk. Løsningen er lige så meget et svar på en ny pandemi eller forberedelse hertil. Kontakt os på hovednummeret for at høre nærmere hvis behovet opstår.

Samarbejde med kandidater

Nogle opgaver kræver, at du afprøver dine teknikker på andre kandidater som du indledningsvis selv skal finde i dit netværk - Det er dog ofte muligt at Novineuro kan stille kandidater til rådighed  for dig.

 

Sidemandsoplæring

Imellem hvert modul er der mulighed for, at komme med underviser på job som Job konsulent. På den måde oplever man direkte det indhold som der bliver undervist i. Der er både mulighed for at sidde og overvære det og for selv at afprøve nogle af ens egne kompetencer. Dette aftales med underviser individuelt og løbende. Sidemandsoplæring er gratis når man er tilmeldt på jobkonsulenten.

Individuel eksamen med forberedelse

Når du har gennemført samtlige moduler skal du booke en eksamens dato. Eksamen tager en time og sker ved fremmøde. Til eksamen har du 1 times forberedelse og derefter 20 minutter til at demonstrere din opgaveløsning. Derefter er der 10 minutter til spørgsmål. 5 minutter afsat til vurdering og 10 minutter afsat til feedback. Hvis du ikke består din eksamen koster en ny eksamen 1200.- kr. Til eksamen deltager en censor som ikke har tilknytning til Novineuro og din underviser. Når du har bestået din eksamen modtager du et kompetencesbevis, diplom, emblem og etisk kodeks. Dit undervisningsbevis beskriver indholdet i dit forløb, diplomet er signeret af censor og underviser, emblemet er et du kan bære på arbejde og det etiske kodeks er et sæt af generelle regler, herunder tavshedspligt, du skal overholde.

 

Ekstra detaljer

 

Tilmelding og opstart

Du har måske tilmeldt dig 6 uger inden den reelle opstart. Det er kun en fordel, da du allerede med det samme kan gå i gang med læsning på uncervisningsportalen, mens du venter på materiale med posten. På denne måde er du blot mere klar til selve undervisningen. Tilmelder du dig i stedet lige op til undervisningsstart kan du få udleveret dit undervisningsmateriale direkte.

Opgaveløsning, fremmøde og online undervisning

Holdet starter altid 1 uger før reel fremmødedato og det er fordi du skal have mulighed for at læse op, inden du møder op til modulet. Dine opgaver løses på nettet, men den praktiske træning finder sted på fremmødemodulerne. Er du forhindret i at fremmøde, kan du kontakte os for at få lavet en aftale om at gennemføre undervisningen over nettet. Det er altid en individuel vurdering, der afhænger af dit faglige niveau, forudsætninger og øvrige relevante elementer som din underviser på det tidspunkt er klar over.

Forberedelse og eksamen

Op mod 8 deltagere mødes samme dag til eksamen. Alle får mulighed for forberedelse inden eksamen. Hvem der skal op først og sidst aftales somregel på selve dagen. Der bliver taget højde for hvem har længere hjem end andre olign. Selve eksamen gennemføres som beskrevet ovenfor.