Call Center Employee

BLIV SÆLGER

Optager deltagere nu

18 pladser på holdet i alt

Salgspsykologi

Teknikker til direkte salg

Teknikker til telemarketing

Teknikker til kanvas

Subtile dele af salgsprocessen

Tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv

Salget er livskilden for enhver virksomhed og derfor er sælgere altid en nødvendig brik af succes - arbejdsmarkedsbalancen vurdere at der er nationalt gode muligheder for job til direkte mangel på arbejdskraft. Arbejdsgivere stiller stadig højere krav til direkte salgteknikker og evne til at spotte, analysere og prioritere blandt kundepotentialer. Dette kursus tilbyder rammerne for at tilegne sig netop disse kompetencer, samt styrke sin salgsprofil på sit CV og sociale medier. Efter kurset modtager man derfor et kompetencebevis,  et målrettet CV (Fra Novineuro) med opdateret salgskursus, samt opdateret linkedin profil og videoCV til de som ønsker at have det med.  Så er man godt klædt på til at gå efter sit drømmejob!

UNDERVISNINGSFORLØB

Se kursusbevis her

Starter 9 februar 2021

Afsluttes 18 marts 2021

Holdbaseret fast forløb

Fremmøde hver mandag, tirsdag og torsdag

Kl. 9 - 15 ved Birk center park 40

UNDERVISNINGSFORM

Læs mere

Fysisk fremmøde

Online undervisningsplatform og opgaver

Samarbejde med kandidater

Individuel eksamen med forberedelse

UNDERVISNINGSINDHOLD

 

Se pensumliste her

Uge 1: Salgs- og købspsykologi

Uge 2: Direkte salg i butik

Uge 3: Direkte salg pr. telefon og mail

Uge 4: Opsøgende salg

Uge 5: ''Chef ved eget skrivebord''

Uge 6: Salg og markedsføring via sociale medier

OPTAGELSESDETALJER

Pris: 17.500.- for 6 ugers jobrettet kursus

Undervisningen er fremmødebaseret

Giver kompetencebevis

Du modtager materiale

Underviser

Tom Sølbeck er tidligere salgschef og sælger med mere end 20 års erfaring inden for faget. Selv har han præsteret at sælge langt over forventet i hans spæde start og senere evnet at identificere og italesætte de små ting, kompetencer og forudsætninger som gør de store forskelle og netop derfor er han den helt rigtige underviser i salg.

Undervisningsplatformen

Log på undervisningsplatformen her

Undervisningsform uddybet

Corona forhold


Alt undervisning i corona perioden bliver online, 
opgaveløsning vil fortsat være på vores undervisningsplatform.
Der vil i nogle tilfælde være mulighed for undervisning over platforme som skype eller andet.  
Man kan stadig vælge sidemandsoplæring. Sidemandsoplæring er dog med fremmøde, selv i corona perioden.
Hvis der ønskes yderligere fremmøde skal dette aftales med underviser individuelt og løbende. 

Fremmødeundervisning

Der er 3 undervisningsdage pr. uge og de øvrige dage forventes at man læser op og laver opgaver på den online platform. Der er frokostordning pr. fremmødedag.

Online undervisningsplatform og opgaver

Undervisninsplatformen er modulopdelt og indeholder alt det materiale, samt online interaktive modeller/skemaer, du skal bruge for at kunne løse opgaverne. Opgaverne er også på undervisningsplatformen og er kronologisk sat op, i forhold til det som du læser. På denne måde skabes der et større flow i opgaveløsningerne og hele undervisningsforløbet bliver lettere.

Samarbejde med virksomheder

Vi hjælper med at komme i betragtning til en virksomhedspraktik eller et job efter endt kursus. Derudover hjælper vi med at lave et skarpt CV og få en video CV, samt linkedin profil som man kan bruge til sin ansøgning.

Sidemandsoplæring

Imellem hvert modul er der mulighed for, at komme med underviser på job som Job konsulent. På den måde oplever man direkte det indhold som der bliver undervist i. Der er både mulighed for at sidde og overvære det og for selv at afprøve nogle af ens egne kompetencer. Dette aftales med underviser individuelt og løbende. Sidemandsoplæring er gratis når man er tilmeldt på jobkonsulenten.

Kursusbevis

Ved gennemførsel af de 6 uger får man automatisk et kususbevis som man kan bruge til at søge job med. Kursusbeviset er et bevis får at man har deltaget på samtlige moduler og har forudsætningen for at demonstrere og træne kompetencer i det angivne pensum.