Business Meeting

BESKÆFTIGELSESMEDARBEJDER

Optager deltagere nu

18 pladser på holdet i alt

Beskæftigelseslovgivningen

Psykologi og kommunikation

Jobsøgningstrategi og teknikker

Sagsbehandling og planlægning

Virkelighedsnære caseopgaver

UNDERVISNINGSFORLØB

Se kursusbevis her

Man kan starte op i hele 2021

Individuelt online forløb

Mulighed for fremmøde 1 gang i ugen

Aftales indbyrdes

Kl. 9 - 15 Kaj Zartows Vej 5, 7400 Herning

OPTAGELSESDETALJER

Pris: 2000.- pr. uge i 6 uger

Undervisningen er fremmødebaseret

Giver kompetencebevis

Du modtager alt materiale

Henvisning fra Jobcenter

UNDERVISNINGSFORM

Læs mere

Fysisk fremmøde

Online undervisningsplatform og opgaver

Samarbejde med kandidater

Individuel eksamen med forberedelse

UNDERVISNINGSINDHOLD

 

Se pensumliste her

Uge 1: Lovgivning

Uge 2: Afdækning og afklaring

Uge 3: Virksomhedsrettet

Uge 4: CV og ansøgning mv

Uge 5: Kandidatrettet

Uge 6: Caseopgaver

Undervisningsform uddybet

Corona forhold


Alt undervisning i corona perioden bliver online, 
opgaveløsning vil fortsat være på vores undervisningsplatform.
Der vil i nogle tilfælde være mulighed for undervisning over platforme som skype eller andet.  
Man kan stadig vælge sidemandsoplæring. Sidemandsoplæring er dog med fremmøde, selv i corona perioden.
Hvis der ønskes yderligere fremmøde skal dette aftales med underviser individuelt og løbende. 

Fremmødeundervisning

Der er 1 undervisningsdag pr. uge og de øvrige dage forventes at man læser op og laver opgaver på den online platform. Der er frokostordning pr. fremmødedag.

Online undervisningsplatform og opgaver

Undervisninsplatformen er modulopdelt og indeholder alt det materiale, samt online interaktive modeller/skemaer, du skal bruge for at kunne løse opgaverne. Opgaverne er også på undervisningsplatformen og er kronologisk sat op, i forhold til det som du læser. På denne måde skabes der et større flow i opgaveløsningerne og hele undervisningsforløbet bliver lettere.

Samarbejde med kandidater

Nogle opgaver kræver, at du afprøver dine teknikker på andre kandidater som du indledningsvis selv skal finde i dit netværk - Det er dog ofte muligt at Novineuro kan stille kandidater til rådighed  for dig.

Sidemandsoplæring

Imellem hvert modul er der mulighed for, at komme med underviser på job som Job konsulent. På den måde oplever man direkte det indhold som der bliver undervist i. Der er både mulighed for at sidde og overvære det og for selv at afprøve nogle af ens egne kompetencer. Dette aftales med underviser individuelt og løbende. Sidemandsoplæring er gratis når man er tilmeldt på jobkonsulenten.

Kursusbevis

Ved gennemførsel af de 6 uger får man automatisk et kususbevis som man kan bruge til at søge job med. Kursusbeviset er et bevis får at man har deltaget på samtlige moduler og har forudsætningen for at demonstrere og træne kompetencer i det angivne pensum.

 

Ekstra detaljer

 

Merit

Med beskæftigelsesmedarbejder kurset får du merit til jobkonsulenten.

Du kan kontakte Novineuro for at høre nærmere.